Algemene Voorwaarden van Beautiful Beast

We vinden het fijn dat je klant bent of wilt worden bij ons. Met de informatie die je hieronder vindt, weet je wat onze uitgangspunten zijn, wat wij voor je kunnen betekenen en wat we van onze klanten verwachten. Lees ze even door, en mocht je nog vragen hebben dan kun je altijd contact met ons opnemen via e-mail (beautifulbeast@kpnmail.nl) of telefoon (06 – 57742248).

Artikel 1 - Definities
Hieronder vind je de betekenis van gebruikte termen in onze Algemene Voorwaarden:
1. Jij/je/jou: de consument die een overeenkomst op afstand aangaat met Beautiful Beast;
2. Dag: kalenderdag;
3. Werkdag: weekdag (geen zaterdag, zondag of feestdag);
4. Wij/we/ons: Beautiful Beast. De ondernemer, de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
5. Bestelling: een overeenkomst op afstand tussen Beautiful Beast en de consument.

Artikel 2 – Onze gegevens
Beautiful Beast
Postadres: Oude Telgterweg 31A, 3851 LV Ermelo
Telefoonnummer: 06 – 57742248
E-mailadres: beautifulbeast@kpnmail.nl
KvK-nummer: 53370104
Rekeningnummer: NL80 SNSB 0945 4687 76 t.n.v. P. Jongerius

Artikel 3 – De toepassing van onze Algemene Voorwaarden
1. De Algemene Voorwaarden van Beautiful Beast zijn van toepassing op ons hele aanbod en op elke overeenkomst tussen ons en jou (de consument).
2. De tekst van deze Algemene Voorwaarden vind je op onze website. Het bestelproces kan niet worden afgerond zonder dat je akkoord bent met onze Algemene Voorwaarden. Door het definitief plaatsen van een bestelling geef je aan akkoord te zijn met onze Algemene Voorwaarden. Als – door wat voor reden dan ook - de Algemene Voorwaarden niet beschikbaar blijken te zijn via onze website, meld het ons dan voordat je de bestelling plaatst. We zullen onze Algemene Voorwaarden dan naar je toezenden per e-mail of post.

Artikel 4 - Ons aanbod
1. Wij doen ons best onze producten zo goed mogelijk te omschrijven en af te beelden. De kleuren in de afbeeldingen van onze producten kunnen mogelijk afwijken van de werkelijkheid. Bij onze zelfgemaakte producten van textiel kan je gratis een stofsample aanvragen, zodat je de werkelijke kleur – voordat je een bestelling plaatst – kunt beoordelen.
2. In onze webshop vindt je o.a. de volgende informatie over ons aanbod:
- de prijs inclusief BTW;
- de verzendkosten;
- de wijze van betaling, levering en verzending.

Artikel 5 - Prijzen
De prijzen die bij onze producten staan zijn in euro’s en inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten staan vermeld op onze website onder 'verzending' en worden ook gemeld in het bestelproces.

Artikel 6 – Aanbiedingen
Geregeld hebben we mooie aanbiedingen in onze webshop. Deze aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum en zolang de voorraad strekt.

Artikel 7 - De overeenkomst: totstandkoming en annulering
1. Zodra je een bestelling plaatst – via de bestelmodule op onze website, per e-mail of telefonisch - is er tussen ons en jou een overeenkomst.
2. Wij bevestigen je per e-mail de ontvangst van de bestelling. Mocht je je bedenken, dan mag je de bestelling binnen 24 uur na ontvangst van deze bevestigingsmail annuleren. Stuur ons in dat geval een e-mail (beautifulbeast@kpnmail.nl) waarin je het bestelkenmerk vermeldt en aangeeft dat je de bestelling wil annuleren. Wij zullen de annulering vervolgens bevestigen. Mocht je geen bevestiging ontvangen, neem dan telefonisch contact met ons op (06 – 57742248).
3. In geval van annulering volgens het vorige lid zullen wij het bedrag - indien je dat al betaald hebt - zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 3 werkdagen na annulering, terugbetalen.
4. Wij mogen ons - binnen wettelijke kaders – ervan op de hoogte stellen of je aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen, en informeren naar feiten en factoren die belangrijk zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Mochten wij naar aanleiding van dit onderzoek redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, dan kunnen we een bestelling of aanvraag weigeren of eventueel bijzondere voorwaarden aan de uitvoering verbinden.
5. Mocht er voor ons aanleiding zijn om vanwege wat voor reden dan ook een bestelling niet aan te nemen of jou als klant niet van dienst te willen of kunnen zijn, dan hoeven wij de overeenkomst niet aan te gaan. Uiteraard brengen we je daar netjes van op de hoogte.

Artikel 8 - Betaling
1. Voor zover we niets anders met je hebben afgesproken, betaal je het verschuldigde bedrag altijd vooraf door het verschuldigde bedrag rechtstreeks naar ons over te maken op ons rekeningnummer (zie voor bankgegevens artikel 2: ‘Onze gegevens’).
2. Geef onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons door.
3. Het is niet leuk maar we melden het toch: in geval van wanbetaling hebben wij - behoudens wettelijke beperkingen - het recht om de vooraf aan jou kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 9 - Levering en uitvoering
1. Wij zullen zo goed en zorgvuldig mogelijk omgaan met de ontvangst en uitvoering van bestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat je aan ons hebt opgegeven.
3. Wij zullen geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk verwerken met het streven de bestelling binnen 1-3 werkdagen aan het transportbedrijf aan te bieden. Het kan voorkomen dat een langere leveringstermijn van toepassing is. In dat geval, of als een bestelling niet of alleen gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan bericht. Je mag als je dat wenst de bestelling dan eventueel annuleren.
4. In geval van annulering volgens het vorige lid zullen wij het bedrag dat je al betaald hebt zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 3 werkdagen na annulering, terugbetalen.
5. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zullen wij kijken of we een vervangend artikel kunnen aanbieden. Je kunt er in dat geval voor kiezen om de bestelling te handhaven met het vervangende artikel (met eventuele verrekening van het teveel of te weinig betaalde bedrag) of je kunt de bestelling annuleren.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij ons tot het moment van aflevering op het door jou opgegeven adres, tenzij we uitdrukkelijk iets anders met je hebben afgesproken.
7. We verzenden onze producten met een door ons ingehuurd transportbedrijf. Wij zijn er niet aansprakelijk voor wanneer onze leveringen door toedoen van het transportbedrijf vertraging oplopen. Maar in geval van vertraging zullen we er natuurlijk alles aan doen om je te helpen informatie over de vertraagde levering te achterhalen.
8. We verzenden (nog) niet naar adressen in het buitenland.

Artikel 10 – Retourneren en ruilen
1. Na ontvangst van de bestelling heb je 14 dagen de tijd om (een deel van) de bestelling te retourneren. We betalen je dan het volledige aankoopbedrag, dus inclusief verzendkosten, van de geretourneerde bestelling terug. De kosten van terugzending komen wel voor jouw rekening. Het is ook mogelijk de ontvangen producten te ruilen voor andere producten uit ons aanbod. Zie ook artikel 11 en 12 over kosten en risico in geval van retourneren of ruilen. Stuur ons in ieder geval altijd eerst een e-mail (beautifulbeast@kpnmail.nl) met daarin de volgende gegevens:
- Het bestelkenmerk
- De datum van je bestelling
- Of het om een retour of ruiling gaat (geef in dat laatste geval gelijk even aan tegen welk artikel je het wil ruilen)
- Je contactgegevens en banknummer
En we horen graag de reden voor het retourneren of ruilen.
2. Mocht je een levering ontvangen die niet overeenkomt met je bestelling, dan mag je die uiteraard kosteloos retourneren. Breng ons in dat geval wel eerst op de hoogte via e-mail (beautifulbeast@kpnmail.nl) of telefoon (06 – 57742248).
3. Wij gaan ervan uit dat je zorgvuldig zal omgaan met het product en de verpakking. Pak het product op zo’n manier uit of gebruik het op een manier puur om te kunnen beoordelen of je het product wil houden. Als het product geretourneerd of geruild moet worden, stuur het product dan in originele staat met alle eventuele toebehoren en zo goed mogelijk verpakt in de originele verpakking aan ons terug, nadat je ons per e-mail op de hoogte hebt gebracht.
4. Wij kunnen alleen artikelen terugnemen die onbeschadigd en in oorspronkelijke staat zijn. Wanneer wij artikelen ontvangen die daar niet aan voldoen, kunnen wij besluiten om die artikelen niet terug te nemen of het betaalde bedrag niet, of slechts deels, terug te betalen. Uiteraard zullen we in dat geval contact met je opnemen.

Artikel 11 - Kosten en risico in geval van retourneren
1. In geval van retourneren komen de kosten van terugzending voor jouw rekening.
2. Mocht je vergeten zijn het retourpakket te frankeren, dan zullen we het pakket wel in ontvangst nemen maar brengen we de portokosten in mindering op het door jou terug te ontvangen bedrag.
3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van terug te zenden producten ligt bij jou tot het moment van aflevering op ons adres.
4. Het volledige door jou betaalde bedrag (dus inclusief verzendkosten) van de geretourneerde producten zal door ons zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de terugzending worden terugbetaald (zolang deze in onbeschadigde en oorspronkelijke staat is, zie ook artikel 10: ‘Retourneren en ruilen’).
5. De kosten van terugzending van het retourpakket in het geval jij een levering hebt ontvangen die niet overeenkomt met jouw bestelling, zijn natuurlijk voor ons (zie ook artikel 10 ‘Retourneren en ruilen’, lid 2). We zullen in dat geval zowel het aankoopbedrag als de verzendkosten van de retourzending op het door jou opgegeven bankrekeningnummer terugstorten. We vergoeden alleen verzendkosten bij normale verzending volgens de geldende tarieven van PostNL of DPD.

Artikel 12 - Kosten en risico in geval van ruilen
1. In geval van ruilen komen de kosten van terugzending voor jouw rekening.
2. Mocht je vergeten zijn de terugzending te frankeren, dan zullen we het pakket wel in ontvangst nemen maar verrekenen we de portokosten met de verzendkosten van de nieuwe levering.
3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van terug te zenden producten ligt bij jou tot het moment van aflevering op ons adres.
4. In geval van ruilen vindt er als dat nodig is een verrekening plaats. Het door jou eventueel teveel betaalde bedrag zal door ons zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de te ruilen producten (zolang deze in onbeschadigde en oorspronkelijke staat zijn, zie ook artikel 10: ‘Retourneren en ruilen’), worden terugbetaald. In geval van bijbetaling betaal je ons het te betalen verschil na terugzending van de producten via overboeking op onze rekening (zie artikel 2 voor de rekeninggegevens), waarna wij tot verzending van het vervangende artikel kunnen overgaan.
5. In geval van ruilen nemen wij de verzendkosten voor het naar jou opsturen van het vervangende artikel de 1e keer voor onze eigen rekening. Stel dat je dit vervangende artikel ook wilt ruilen, dan zijn de verzendkosten voor het naar jou opsturen van dit 2e en de eventueel daarop volgende vervangende artikelen voor jouw rekening.
6. Na ontvangst van de te ruilen producten en de eventuele ontvangst van bijbetaling zullen wij binnen 1-3 werkdagen de vervangende producten naar je verzenden (mits deze op voorraad zijn).
7. De kosten van terugzending van het te ruilen pakket in het geval jij een levering hebt ontvangen die niet overeenkomt met jouw bestelling, zijn natuurlijk voor ons (zie ook artikel 10 ‘Retourneren en ruilen’, lid 2). We zullen in dat geval de verzendkosten van de retourzending op het door jou opgegeven bankrekeningnummer terugstorten. We vergoeden alleen verzendkosten bij normale verzending volgens de geldende tarieven van PostNL of DPD.

Artikel 13 - Uitsluiting retourneren of ruilen
1. Het kan zijn dat er producten in ons aanbod zijn die je niet mag retourneren of ruilen. Mocht dit zo zijn, dan zullen we dit duidelijk aangeven bij die producten.
2. Uitgesloten van retourneren of ruilen zijn in ieder geval de volgende producten:
a. producten die door ons (op maat) zijn gemaakt op jouw verzoek en/of in overeenstemming met jouw wensen;
b. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid en garantie
1. Wij staan er voor in dat onze producten voldoen aan de op onze website vermelde specificaties en informatie en aan redelijke eisen van degelijkheid en/of bruikbaarheid en zij vallen in die hoedanigheid onder de wettelijke garantie. Mocht jij dat anders ervaren laat het ons dan gelijk weten, dan kijken we naar de mogelijkheden van reparatie of vervanging. Zie ook artikel 15: ‘Vragen, suggesties of klachten’.
2. We gaan er bij onze eigen gemaakte producten van uit dat je ze op normale wijze gebruikt en op zorgvuldige wijze onderhoudt. Zie ook de informatie over onze producten op onze website. Bij elk ander gebruik zijn wij niet aansprakelijk voor daardoor ontstane schade. Daarnaast is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoop.
3. Producten die wij inkopen vallen onder de garantie en kwaliteitsnormen van onze leveranciers. Ook bij deze producten gaan we er van uit dat je ze op normale wijze gebruikt. De aansprakelijkheid voor eventuele problemen of ontstane schade door deze artikelen ligt bij de betreffende leveranciers. Uiteraard zullen wij in zo’n geval er alles aan doen om samen met jou en de leverancier een goede oplossing te vinden.
4. Voor wat betreft de producten die door huisdieren gebruikt kunnen worden ben je zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van deze producten aan je huisdier. Als je geen vertrouwen hebt in de manier waarop jouw huisdier met het product zal omgaan, dan adviseren wij om het product in dat geval niet te geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door gebruik van onze producten anders dan waarvoor ze bedoeld zijn. Zie ook onze website voor tips en informatie hierover.
5. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in prijsvermeldingen op onze website. Mocht dit gebeuren, dan laten we je zo snel mogelijk de juiste prijs weten en passen we het gelijk op onze website aan.
6. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele foute informatie op onze website. Mocht je een fout ontdekken, dan horen we het graag. We zullen het dan gelijk op onze website aanpassen.
7. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen en/of schade ten gevolge van criminaliteit op het internet.

Artikel 15 – Vragen, suggesties of klachten
1. Mocht je vragen of suggesties hebben, we horen het graag. Neem contact met ons op via e-mail (beautifulbeast@kpnmail.nl), telefoon (06 – 57742248) of het contactformulier op onze website.
2. Mocht je klachten hebben over de ontvangen bestelling, laat dat ons dan direct na constatering weten, zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven.
3. Vragen zullen wij meestal direct kunnen beantwoorden. Voor wat betreft klachten hebben wij eventueel langer de tijd nodig, omdat we in dat geval bijvoorbeeld contact moeten opnemen met onze leveranciers. We zullen je uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van jouw klacht beantwoorden. Als jouw klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zullen we je dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen laten weten en je een indicatie geven wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. We gaan er uiteraard niet vanuit maar als we er onderling niet uit komen dan zullen we het moeten oplossen met behulp van een geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen
Op overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Privacy
Bestellingen doen via een webshop is feitelijk kopen op afstand. Dat neemt niet weg dat wij net zulke service en vertrouwdheid willen geven als wanneer we face-to-face met elkaar in contact zijn. We zullen ook absoluut vertrouwelijk met je gegevens om gaan en jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de afhandeling van de bestelling en benodigd contact met jou. We zullen jouw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen, verhuren of op een andere manier kenbaar maken. We zijn natuurlijk wel geïnteresseerd in onze bezoekersaantallen, en voor zulke doeleinden houden wij deze – niet persoonlijke - gegevens bij.

Artikel 18 - Auteursrecht
We vinden het super dat je onze website mooi vindt, maar…er mag niets van onze website worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze toestemming. Ook kun je op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op onze website aangeboden informatie.

© 2017 www.beautifulbeast.nl

 

   Colourful design     © Beautiful Beast 2017  KvK 53370104     For pets & people